Portraits by Alexey Romanenko

For our portrait art exhibit.

Art by Alexey Romanekno.

unnamed
Alexey Romanenko
Almaty, Kazakhstan
Storyteller
Oil on Canvas
24″x31″
unnamedq
Alexey Romanenko
Almaty, Kazakhstan
The Stolen Apple
Oil on Canvas
28″x33″

http://myartcontest.con